REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W PORTALU MIESZKAŃCÓW
1. Rejestracja w serwisie Portal Mieszkańców musi być poprzedzona zgłoszeniem na adres admin@poludnie.pulawy.pl. W mailu prosimy podac Imię i Nazwisko, adres oraz kod lokalu.
2. W ciągu 5 dni roboczych w mailu zwrotnym zostaną Państwo poinformowani o gotowości do rejestracji w serwisie Portal Mieszkańców.
3. Warunkiem koniecznym do zakończenia rejestracji na Portalu Mieszkańców, jest złożenie w Administracji Spółdzielni wypełnionego w obecności pracownika SM Południe formularza zgłoszeniowego, okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i pisemnej akceptacji regulaminu funkcjonowania serwisu Portalu Mieszkańców. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz po kliknięciu na ten link.
4. Po procesie rejestracji użytkownik serwisu Portal Mieszkańców otrzymuje Nazwę Użytkownika oraz hasło pierwszego logowania.
5. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik serwisu Portal Mieszkańców winien zmienić hasło.

Więcej informacji na temat Portalu Mieszkańców można znaleźć tutaj.