Elektroniczne Biuro Obslugi Klienta

Do zalogowania wymagany jest nowy login i hasło, które będą rozsyłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu użytkownika portalu mieszkańców lub pocztą tradycyjną. W przypadku nieotrzymania w/w maila prosimy o kontakt z Administracją Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” ul. Mickiewicza 16 w Puławach

Aby zalogowac sie do nowego eBOK

prosimy kliknac ponizszy link

STRONA LOGOWANIA