Dyżury domowe Elektryków i Hydraulików
w dni wolne od pracy w godz. 700 - 2200 oraz w dni robocze w godz. 1500 - 2200
Elektryk dyżurny
I dekada każdego miesiąca 602 109 372
II dekada każdego miesiąca 604 068 002
III dekada każdego miesiąca 600 219 653
Hydraulik dyżurny
I dekada każdego miesiąca 604 068 001
II dekada każdego miesiąca 604 068 003
III dekada każdego miesiąca 660 022 840